Home Zprávy Nový text-to-video model Sora: revoluce ve světě videotvorby

Nový text-to-video model Sora: revoluce ve světě videotvorby

by Redakce
OpenAI Sora

Sora, nový model umělé inteligence vyvinutý společností OpenAI, představuje průlom v oblasti tvorby videí. Narozdíl od předchozích generátorů videa, které často zápasily s pohybem postav, osvětlením a realističností, Sora dokáže vytvářet až minutové klipy pouze na základě textového zadání v nevídané kvalitě.

Jak Sora funguje

Sora je založena na nejmodernějších technologiích strojového učení a počítačového vidění. Model analyzuje zadaný text a na základě něj generuje video s realistickými scénami, pohyby kamery a animacemi postav. Model generuje scény ve vysokém rozlišení 1080p a v délce až 60s. Níže najdete ukázky generovaných videí přímo od OpenAI.

Jaké jsou omezení Sory?

I přes své pokročilé schopnosti může Sora narážet na problémy s přesným simulováním fyziky komplexních scén nebo s porozuměním specifickým příčinám a následkům. Mohou se objevit nepřesnosti ve spatřování prostorových detailů nebo v popisu událostí v čase.

Hrozba zneužití modelu

OpenAI si je vědomo potenciálního zneužití modelu a pracuje na vytvoření nástrojů pro detekci videí generovaných Sorou. Současně zkoumá model na možné zneužití a plánuje začlenit metadata o původu do výstupů generovaných Sorou, aby bylo možné jejich původ ověřit.

Jak si Soru vyzkoušet?

Sora zatím není veřejně dostupná. OpenAI omezuje přístup k modelu, aby zabránila možnému zneužití. Skupina výzkumníků testuje hranice technologie a hledá možná rizika. Až budou zkušenosti dostatečné, bude Sora zpřístupněna širší veřejnosti.

Toto je jen začátek

Sora je teprve na začátku své cesty, ale jeho potenciál je ohromující. Tvůrci a diváci se mohou těšit na nové a inspirativní videa, která vytvoří tento text-to-video model. Ať už jde o umělecké dílo, reklamu nebo dokument, Sora mění pravidla hry. Zároveň ale s sebou nese i nové etické otázky. Je důležité, aby se model používal zodpovědně a s ohledem na potenciální zneužití (tvorbu dezinformací, deepfake videí atd.). Společnost OpenAI se aktivně zabývá těmito otázkami a spolupracuje s experty na etické aspekty umělé inteligence.

Číst dále

AI Crunch

Online magazín AI Crunch přináší informace ze světa umělé inteligence. Sleduj nové trendy a nadějné startupy využívající potenciál AI. Obsah pro tebe chroustáme do čtivé podoby.

©2024 AI Crunch