Home Názory Jak na AI transformaci v českých firmách podle Alexandra Bruny

Jak na AI transformaci v českých firmách podle Alexandra Bruny

by Redakce
Alexandr Bruna

Tento text je autorským článkem Alexandra Bruny, zakladatele společnosti Ydeal | V dnešní době je umělá inteligence neodmyslitelnou součástí prakticky každého odvětví. Přesto se zdá, že české firmy jsou k AI transformaci stále rezervované, ať už z nedostatku informací, nebo z obav z neznámého. V tomto textu se snažím odhalit překážky na cestě k úspěšné transformaci a nabízím konkrétní kroky, jak je překonat.

Proč české firmy váhají s AI transformací a jak překážky řešit

1. Nepochopení závažnosti situace

Prvním a velmi zásadním krokem je pochopení, že implementace AI není jen technologická záležitost, ale zásadní změna v přístupu a řízení firmy. Mnoho firem chybně přistupuje k AI jako k dalšímu nástroji v IT portfoliu, místo aby viděly AI jako klíčový prvek pro inovaci a konkurenceschopnost. Velmi bych také varoval před delegováním AI transformace na IT. Naše zkušenost říká, že ve firmách, kde umělou inteligenci řeší IT oddělení, transformace stojí, nebo rychle narazila na limity.

2. Role managementu

Ověřená a funkční cesta vedoucí k úspěšné integraci AI začíná na úrovni managementu. Je nezbytné, aby si vedoucí pracovníci a majitelé firem uvědomili dopad AI technologií na samotný způsob práce a podnikání. Přehodnotili své plány, analyzovali dopad AI na jejich odvětví a dali náležitou priority AI transformaci ve svém podniku. Delegovali odpovědnost a ideálně vytvořili pozici Chief AI officer, která bude zajišťovat správné řízení a integraci AI do firemních procesů.

3. Odpor ke změnám

Dalším významným problémem je odpor nebo neochota zaměstnanců ke změnám, zejména od specialistů a tzv. bílých límečků, kteří mohou vnímat AI jako hrozbu pro svou odbornost a pozici. Tento postoj lze překonat pouze postupným vzděláváním, koučinkem, ukazováním přínosů AI a vytvářením nových, motivujících příležitostí pro zaměstnance.

Připomeňme si zde pět fází přijetí AI podle Kübler-Rossové – popírání („AI vůbec nefunguje!“ – „AI nikdy nemůže nahradit mou vysoké odbornou práci.“), hněv („AI umění je jenom koláž!“ – „AI bez dovolení využívá naši práci!“ – „Je to snaha vzít nám naši odbornost!“), smlouvání („Chci ve smlouvě zákaz AI.“ – „AI se nebude používat u určitých činnostem.“), deprese („AI zničila moje sny!“ – „Celý život jsem pracoval na tom, abych byl expertem!“) a smíření („Objeví se nová AI zaměstnání.“ – „Nemůžu proti tomu bojovat, měl bych se na to připravit.“). 

Toto je užitečný rámec pro pochopení a řízení odporu ke změnám. Je důležité najít nebo vychovat mezi specialisty lidi, kteří se pro AI nadchnou a budou působit jako ambasadoři změny, přinášející konkrétní příklady využití AI ve firmě.

4. Bezpečnost dat

Mnoho manažerů se obává posílat firemní data do cloudu třetí strany. Obavy z porušování soukromí a dodržování předpisů ochrany dat jsou legitimní. Je nezbytné, aby firmy při implementaci AI věnovaly zvýšenou pozornost bezpečnosti a ochraně dat. Naštěstí již existují bezpečná a spolehlivá cloudová řešení, jako například Microsoft Azure nebo GPT for enterprise. Ty nabízejí pokročilé možnosti zabezpečení a soukromí. Pro ty opravdu náročné klienty ochotné investovat do vlastní infrastruktury, jsou tu open source řešení, které může firma provozovat na vlastní infrastruktuře, ale to samozřejmě klade vysoké nároky na údržbu a odbornost. 

5. Technologický dluh a nepořádek v datech

Mnohé české firmy bojují s technologickým dluhem a nepořádkem v datech, což komplikuje integraci AI. Klíčem k úspěchu je pečlivé plánování a provádění integrace s důrazem na kvalitu a dostupnost dat, stejně jako kompatibilitu s existujícími systémy.

Alexandr Bruna
Autor: Midjourney

Jak tedy začít s AI transformací?

Úspěšná AI transformace začíná s pečlivým plánováním a strategickým přístupem. Zde jsou klíčové kroky, kterými v praxi doporučujeme firmám začít:

Zmapování stávajícího stavu a definování cíle AI transformace

Prvním krokem je komplexní analýza současného stavu vaší firmy. Zmapujte, jaké procesy by mohly být automatizovány nebo vylepšeny pomocí AI, a identifikujte oblasti, kde by AI mohla přinést největší přínos. Na základě této analýzy definujte konkrétní cíle transformace.

Vytvoření AI strategie

Vytvoření strategie AI je klíčové pro koordinaci a směřování transformačního procesu. Tato strategie by měla obsahovat jasný plán implementace, rozpočet a časový rámec. Důležité je také jmenovat odpovědné osoby nebo tým, který bude mít na starosti řízení AI projektů.

Investice do vzdělávání a rozvoje

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou zásadní pro úspěšnou integraci AI. Investujte do školení a kurzů, které zaměstnancům poskytnou potřebné dovednosti a znalosti. To pomůže nejen překonat možnou obavu z nových technologií, ale také zvýší motivaci a angažovanost týmů.

Úvodní pilotní projekt

Před rozšířením AI do celé firmy je vhodné začít s malými pilotními projekty. Tyto projekty umožní testovat a ověřit konkrétní využití AI v praxi, identifikovat potenciální problémy a optimalizovat procesy před širším nasazením.

Spolupráce s externími experty

Spolupráce s externími experty a konzultanty v oblasti AI může firmám poskytnout cenné znalosti a zkušenosti. Tito odborníci mohou pomoci s výběrem správných technologií, nastavením procesů a školením zaměstnanců.

Alexandr Bruna, zakladatel Ydealu. Autor: Ydeal

Nikoliv hrozba, ale příležitost

AI transformace přináší českým firmám řadu výzev, ale také obrovské příležitosti pro zvýšení efektivity, snížení nákladů a zlepšení kvality služeb. Klíčem k úspěchu je pochopení, že AI není jen technologická změna, ale především otázka správného řízení, přístupu a kultury firmy. Se správným vedením, vzděláváním a strategickým přístupem mohou české firmy z AI transformace těžit a stát se lídry ve svých odvětvích.

Tento text je autorským článkem Alexandra Bruny, zakladatele společnosti Ydeal.

Využití AI v podnikání - AI startupy

Číst dále

AI Crunch

Online magazín AI Crunch přináší informace ze světa umělé inteligence. Sleduj nové trendy a nadějné startupy využívající potenciál AI. Obsah pro tebe chroustáme do čtivé podoby.

©2024 AI Crunch