Home Rozhovory Budoucnost advokacie přichází: Rozhovor s Martinem Kašparem z Wolters Kluwer

Budoucnost advokacie přichází: Rozhovor s Martinem Kašparem z Wolters Kluwer

by Redakce
Martin Kašpar

AI Crunch Voice | Advokátní kanceláře a profesionálové v oblasti práva se stále častěji obrací k umělé inteligenci pro zvýšení efektivity. Martin Kašpar, prokurista společnosti Wolters Kluwer, nám přiblížil nejnovější AI nástroje v systému Praetor a jejich potenciál pro budoucnost advokacie.

Martine, nedávno jste v Praetoru spustili několik nástrojů využívajících umělou inteligenci. Můžete nám je více přiblížit?

Jedná se například o AI doplněk do Wordu, který přenáší sílu AI přímo do prostředí oblíbeného textového editoru. Usnadňuje práci s texty a zároveň je propojen přímo do spisu v Praetoru, takže nad dokumentem můžete hned spustit AI akci podle potřeby. Díky propojení na Anonymizér také umožňuje organizacím odpovědné užívání AI.

Anonymizér je naším druhým a možná nejvýznamnějším AI nástrojem. Díky němu totiž mohou být před zpracováním psedonymizována citlivá data, což umožňuje uživatelům využít plný potenciál umělé inteligence, pokud jim jde obzvlášť o ochranu soukromí a bezpečnost. Anonymizér lze použít nejen při zpracování dat umělou inteligencí, ale také při anonymizaci dokumentů, například při vytváření vzorů nebo při publikaci zajímavých rozhodnutí nebo smluv. Anonymizér je naší vlastní vyškolenou neuronovou sítí, kterou provozujeme a můžeme ji nasadit i přímo na server klienta.

Dalším nástrojem je AI analýza datových zpráv. Ušetří spoustu času nejen pracovníkům, kteří zpracovávají, třídí a rozdělují datové zprávy, ale i těm, kdo zadávají lhůty a potřebují ze zpráv vytahovat různé informace k jejich dalšímu zpracování. Obsahuje AI asistenta, který předvyplňuje údaje o lhůtách nebo navrhuje názvy souborů. I tento nástroj je napojen na Anonymizér.

Zatím posledním nástrojem je AI doplněk do Outlooku, který usnadňuje práci s firemní poštou.

Ochrana dat je při využívání umělé inteligence klíčová, v advokacii o to víc. Jak je zajištěna ve vašich nástrojích?

V současné době aplikace užívají GPT modely přes API Open AI nebo Microsoft Azure Cloud AI services. Klienti užívají vlastní token k API, takže jejich data nejsou užívána na trénování modelu. Zároveň mohou klienti použít pro pseudonymizaci citlivých dat právě zmiňovaný Anonymizér. Ten najde zadané pojmy jako jsou jména, data narození a další údaje a provede jejich pseudonymizaci, což v praxi znamená, že je nahradí jinými pojmy. Data pak odešle ke zpracování a následně je zpětně složí tak, aby uživatel viděl přepracovaný text dle potřeby. Je také možné si do něj zadat „black list“ obsahující další pojmy, které uživateli neumožní data odeslat do Open AI ani do Microsoftu. 

Bezpečnost dat je tedy velmi dobře zajištěna. Jak probíhá vývoj AI nástrojů a jak vybíráte jejich funkcionality?

Některé funkce jsme navrhli zcela nově v souvislosti s nedávným prudkým vzestupem AI technologií. Jiné jsme vybrali z poptávek klientů a mnohé jsou naše oživené vize z minulosti, neboť už před patnácti lety jsme některé funkce chtěli vyvíjet, ale nebyl pro to dostupný smysluplný nástroj. Nástup umělé inteligence tyto vize nyní vzkřísil a osobně si myslím, že je to teprve začátek. Moc se těším na advokacii 21. století. 

Co je pro vás největší výzvou při zapojování AI nástrojů do Praetoru?

Výzev je celá řada. Od expertních koncepcí a detailů jako rozchození a trénování neuronové sítě, přes sběr relevantních data setů, až po výběr nejužitečnějších funkcí, které uživatele skutečně ocení a pořídí si k nim od nás licenci. Sama o sobě je pro mě výzva zkoordinovat všechno od vývoje, testování, marketingu až po obchod.

Kde vidíte největší potenciál pro využití AI v advokacii a dalších profesích?

Na začátku je určitě zásadní vybrat činnosti, které jsou nejsnáze nahraditelné AI a pak k tomu najít správné, bezpečné a koncepční nástroje a zavést je do běžné činnosti advokátů a dalších profesí. ChatGPT už se běžně používá, ale výzvou bude začít nad zapojováním do pracovních procesů uvažovat koncepčně a nezapomenout při tom na ochranu citlivých údajů.

Potenciál AI je tedy velký, ale je třeba jej správně využít. Máte už nějakou zpětnou vazbu od klientů, kteří s AI nástroji pracují?

Na trhu se objevují mnohdy líbivé, ale v konečném důsledku nespolehlivé nebo nedobře uchopené nástroje. Z terénu víme, že takové naše klienti odmítají, ale zároveň od nich přichází velká vlna zájmu o pokrok a inovace, které jim AI může přinést. Na našich nástrojích vyzdvihují zejména to, že jsou užitečné, dobře nastavené a zároveň spolehlivé. Pak máme ještě odezvu v pozitivních citoslovcích, které se těžko popisují, ale dobře se poslouchají. 🙂

Oblast umělé inteligence se dynamicky vyvíjí. Můžete už teď přiblížit další plány Praetoru ohledně AI nástrojů?

Máme již plán rozvoje současných nástrojů a také jsme přemýšleli o některých dalších, které by mohly být pro denní praxi právníků a advokátů užitečné. Budeme nyní sledovat, jak trh na naše nástroje reaguje a také jak rozvoj AI modelů umožní nové aplikace. I když je trh advokátů konzervativní, vzestup AI ho už nyní významně mění a ovlivňuje.

Tento obsah je součástí série AI Crunch Voice a vznikl ve spolupráci se společností Wolters Kluwer.

Číst dále

AI Crunch

Online magazín AI Crunch přináší informace ze světa umělé inteligence. Sleduj nové trendy a nadějné startupy využívající potenciál AI. Obsah pro tebe chroustáme do čtivé podoby.

©2024 AI Crunch