Home Rozhovory Spojení medicíny a technologií, které zachraňuje lidské životy. Rozhovor s Davidem Navrátilem z Channel Lab

Spojení medicíny a technologií, které zachraňuje lidské životy. Rozhovor s Davidem Navrátilem z Channel Lab

by Redakce
David Navrátil - Channel Lab

Společnost Channel Lab je v přední linii revoluce v oblasti precizní medicíny s využitím umělé inteligence. V rozhovoru s Davidem Navrátilem se dozvíte více o tom, jak tato společnost spojuje lékařské odborníky s technologickými inženýry, jaká onemocnění dokážou včas diagnostikovat a jaká je budoucnost AI ve světě zdravotnictví. Získejte vhled se do světa inovací, kde umělá inteligence mění způsob, jakým diagnostikujeme a léčíme nemoci.

Davide, jak byste popsali poslání a vizi společnosti Channel Lab?

Channel Lab je společnost, která má za cíl dostat precizní medicínu do praxe. Naší hlavní vizí je spojovat dva světy, a to svět lékařských expertů a svět technologických inženýrů, kteří společně budou vytvářet nástroje s potenciálem zachraňovat lidské životy a zlepšovat kvalitu života pacientů.

Do vašeho portfolia spadá více projektů. Můžete nám je přiblížit?

Vůbec prvním projektem je Aireen, která se specializuje na diagnostiku různých onemocnění z očního pozadí. Dnes máme hotovou certifikaci diagnostiky diabetické retinopatie, brzy přijde věkem podmíněná makulární degenerace, kde se nyní připravujeme na klinickou zkoušku. Následovat bude glaukom, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, anemie a neurologická onemocnění.

V současné době také pracujeme v Neurona Lab na třech různých projektech v oblasti neurologie. První z nich je Neurona PET, který si dává za cíl pomáhat spolehlivě diagnostikovat Alzheimerovu nemoc. K tomu využívá zobrazovací technologie: magnetickou rezonanci (MRI) a pozitronovou emisní topografii (PET).  

Druhým projektem je Neurona ARIA, jehož cílem je vybudovat architekturu umělé inteligence, která umožní rychle a přesně detekovat komplikace biologické léčby Alzheimerovy nemoci. Toho chce dosáhnout pomocí detekce zobrazovacích abnormalit spojených s výskytem amyloidu v mozku (ARIA).  

Třetím z projektů je Neurona VOX. Tento projekt se soustředí na detekci časných známek neurodegenerativních onemocnění z nahrávek pacienta pomoci DNA hlasu. 

Nyní hodně času věnujeme oblasti farmakogenetiky, díky tomu vzniká nový projekt, který by měl jít ven začátkem roku 2024 pod názvem Molecula.

Jaká onemocnění dokážete s pomocí AI včas detekovat?

U Aireen umíme analyzovat snímky očního pozadí a detekovat příznaky diabetické  retinopatie – onemocnění oční sítnice, které může vést až k úplné slepotě.

Úspěch Aireen potvrdila i klinická zkouška, a díky tomu jsme jako první český startup v oblasti umělé inteligence ve zdravotnictví získali certifikaci MDR třídy IIb.

Ostatní projekty, o kterých se zmiňuji výše, tento proces teprve čeká. Ve zdravotnictví musí být vše podloženo klinickou zkouškou a hodnocením.

Channel Lab
Autor: Channel Lab

Jaké jsou největší výzvy a příležitosti pro AI v zdravotnictví?

U diagnostiky může být umělá inteligence rychlejší a přesnější. Jednoduše řečeno neuronová síť může vidět markery, které lidské oko není schopno postřehnout. Umělá inteligence umí také velmi rychle analyzovat rozsáhlá klinická data a doporučit nejvhodnější léčebný plán s ohledem na účinnost, bezpečnost a vedlejší účinky léčby. Toto není v lidských silách, primárně z hlediska času.

Jak vidíte budoucnost AI v zdravotnictví? Jaké jsou hlavní trendy a vývoje, které očekáváte nebo na které se chystáte reagovat?

V oblasti medicíny existuje mnoho oblastí, kde může mít umělá inteligence velký potenciál a významné přínosy. Za mě jde o  diagnostiku a zobrazování, genomiku a personalizovanou medicínu, prediktivní analýzu a prevenci, robotickou chirurgii a asistenci, sledování pacientů a zdravotní péči na dálku.

U nás se v současné době primárně zaměřujeme na vývoj pokročilých diagnostických technologií s využitím umělé inteligence a strojového učení pro analýzu medicínských dat a terapeutických přístupů.

Spolupracujete s partnery, výzkumnými pracovišti, univerzitami nebo fakultními nemocnicemi?

U nás v Channel Labu je velmi důležité pro každý projekt vybrat takové partnery, kteří pomohou jeho úspěšnému dokončení . Partnerů máme skutečně celou řadu, pokud mám zmínit pár příkladů, určitě bych jmenoval ÚVN, Fakultní nemocnici Motol, 2. Lékařskou fakultu UK, CUIP, Intel, Microsoft, GE Healthcare.

Jak náročné je získat potřebné certifikace od regulatorních orgánů?

Náročnost je skutečně extrémní! Náš první projekt Aireen se stal před pár měsíci prvním českým AI healthcare projektem, který získal MDR certifikaci třídy IIb. To je skutečně velký úspěch, byli jsme zde v pozici průkopníků. Regulátor si s tím úplně nevěděl rady, jelikož i pro něj je umělá inteligence novinkou. To není lehká pozice. Na druhou stranu nás to hodně naučilo a jsme nyní mnohem připravenější na nové certifikace.

U dalšího projektu Neurona Lab, který má za cíl využít AI pro diagnostiku a kontrolu léčby neurodegenerativních onemocnění, se připravujeme dokonce na MDR certifikaci třídy III. Pro představu, tato třída je ještě těžší a mnohem složitější, jelikož kdybychom udělali chybu, ve výsledku bychom mohli ohrozit život člověka.

Jak probíhá vývoj a testování vašich AI nástrojů? Jaké technologie využíváte?

Vědecký výzkum a vývoj nových technologii obvykle probíhá v etapách, které zahrnují laboratorní testování, předběžné klinické zkoušky, následované rozsáhlejšími klinickými studiemi a hodnocením účinnosti a bezpečnosti. Celý proces od výzkumu až po implementaci do praxe může trvat až několik let v závislosti na složitosti technologie a regulačních postupů.

Co je pro vás největší motivací ve vaší práci?

Největší radost a zároveň  motivace je, když náš produkt pomůže zachránit lidský život či zlepší kvalitu zdraví pacienta. To je skutečně skvělý pocit!

Využití AI v podnikání - AI startupy

Číst dále

AI Crunch

Online magazín AI Crunch přináší informace ze světa umělé inteligence. Sleduj nové trendy a nadějné startupy využívající potenciál AI. Obsah pro tebe chroustáme do čtivé podoby.

©2024 AI Crunch