Home Rozhovory Rozhovor s Janem Pichlem z Promethist AI: Vyvíjíme konverzační AI s důrazem na wellbeing

Rozhovor s Janem Pichlem z Promethist AI: Vyvíjíme konverzační AI s důrazem na wellbeing

by Redakce
PromethistAI on a cell phone

V tomto rozhovoru si povídáme s Janem Pichlem, spoluzakladatelem a CTO společnosti Promethist.ai, která se specializuje na vývoj digitálních person založených na konverzační umělé inteligenci s důrazem na podporu duševního zdraví a wellbeingu. Jak vznikají digitální persony, s kým vším na vývoji spolupracují a jaký je reálný přínos pro uživatele z řad firem i koncových zákazníků?

Proč jste založil Promethist.ai a jaká byla vaše vize?

PromethistAI jsme založili na základě předchozích úspěchů v soutěži Alexa Prize, kde jsme viděli, jak se mění trend v používání umělé inteligence a hlasových technologií. Chtěli jsme technologii využít v oblastech, kde by mohla pomáhat lidem. Věděli jsme, že je pro nás ten správný čas jak z hlediska technologického vývoje, tak i změn ve společnosti. Za posledních pár let, i vlivem pandemie a války, se změnilo vnímání duševního zdraví spolu s prioritami a očekáváním lidí – hledají víc ohleduplnosti a porozumění. Proto jsme se zaměřili na digitální persony, které nabízejí nové pojetí personalizace, které umí zohlednit psychiku člověka a pomoct mu identifikovat, co je pro něj skutečně prospěšné.

Nemáte obavy, že lidé upřednostní digitální persony před budováním vztahů v reálném světě?

Naším cílem v žádnem případě není, aby digitální persony nahradily interakci lidí s lidmi. Je tomu přesně naopak. Když budeme zkoumat, proč se lidé sobě navzájem vzdalují, i když touží po blízkosti, je to z velké části proto, že mezi nimi neustále dochází kvůli různým komunikačním nešvarům k nedorozumění. Navíc člověk neumí interpretovat své vlastní potřeby, natož potřeby druhých. A v neposlední řadě máme problém být upřímní, protože se bojíme, že nás někdo bude soudit.

Dobře koncipovaní digitální lidé mohou pomoci vrátit člověka k člověku tím, že budou skrze zavádění pozitivních standardů do interakce přispívat ke zdravé komunikaci mezi lidmi. Digitální persony také doplňují interakci tam, kde chybí. V naší pilotní aplikaci Elysai si s digitálními personami povídají třeba uživatelé, kteří se o některých věcech bojí mluvit se svými přáteli a rodinou, nebo je nemají s kým sdílet.

Jan Pichal - PromethistAI Co-Founder
Jan Pichal - PromethistAI Co-Founder. Autor: PromethistAI

Spolupracujete s odborníky z oblasti psychologie a dalších disciplín při tvorbě vašich konverzačních produktů?

Věříme, že abychom vytvořili technologii, která bude umět pracovat s wellbeingem člověka, potřebujeme využívat poznatky z humanitních věd. Proto při tvorbě konverzačních produktů mimo technické lidi používáme i lidi z oborů, které se zabývají lidskou psychikou a lidským mozkem, a lingvisty. Pracujeme s nimi na dvou úrovních: máme interní tým a zároveň pracujeme s externími odborníky, např. z NUDZu nebo Palo Alto University. Společně trénujeme psychologicky relevantní jazykové modely, vytváříme obecné vlastnosti digitálních person i konkrétní postupy pro specifické případy užití.

Jaké jsou hlavní metody a algoritmy, které používáte pro vytváření konverzační umělé inteligence?

Vyvíjíme vlastní algoritmickou logiku, která podobně jako dirigent v orchestru řídí souhru celé řady složek. Jednak jsou to velké jazykové modely (jako např. ChatGPT a mnohé další) a dále celá řada menších modelů, které už jsou zaměřené na určité jevy spojené s psychologií. Současně vtahuje struktury určené konverzačním designem. Celou tuhle logiku jsme vtělili do vlastní PromethistAI platformy, aby se dále synchronizovala s vizuální složkou, dalšími technologiemi a případně enterprise prostředím třetích stran. Díky jednoduchému rozhraní platformy se mohou i psychologové a lingvisti přímo podílet na procesu vývoje.

PromethistAI Personas
Ukázka vytvořených person. Autor: PromethistAI

Jak integrujete multimodální prvky jako hlas, gesta nebo emoce do vašich digitálních osob?

Vybrali jsme si cestu digitálních person obohacených nejen o hlas, ale i vizuální složku. Vizuální stránku persony můžeme definovat podle potřeby v daném případu užití, a zároveň je automaticky odvozena z obsahu probíhající konverzace. To nám spolu s realistickou podobou avatarů umožňuje zlepšit uživatelův zážitek z celé konverzace. Všechny hlasové i vizuální prvky jsme schopni skládat dohromady přímo v naší platformě.

Kdo je vašim zákazníkem?

Na začátku to vypadalo, že budeme zařazeni do vertikály zdravotnictví a duševného zdraví. Jenomže svět se během posledních dvou let zásadně změnil a i firmy a velké korporáty si začaly uvědomovat, že se očekávání jejich klientů, koncových zákazníků, začalo zásadně posouvat. Dožadují se nového pojetí personalizace. Očekávají, že jim firma bude rozumět a pečovat o ně. Navíc jsou dnes lidi s brandem stále méně ve fyzickém kontaktu, a firmy začínají řešit problém, jak si udržet své zákazníky a mít k nim osobní přístup. Do teď na to neměly žádný nástroj, natož takový, který by byl efektivní na vysoké škále.

Naše digitální persony tedy mohou pomoci nejen uživatelům, ale jako digitální zaměstnanci i velkým firmám, které se snaží zlepšit své služby. Čili naše digitální persony zaměřené na wellbeing a nové pojetí personalizace se postupně stávají řešením také pro svět korporací, zejména v odvětvích, kde důvěra a dlouhodobý vztah s klientem jsou klíčovými parametry.

Jaké jsou podle vás hlavní trendy a inovace v NLP v posledních letech?

V posledních letech se algoritmy v oblasti NLP soustředí směrem ke zvětšování machine learning modelů a tím i zvětšování množství dat, na kterých jsou trénované. Tyto modely jsou schopné plnit širokou řadu úloh, ale jsou s nimi spojena mnohá omezení a také vysoká cena za vývoj a provoz. Myslíme si, že trend bude pokračovat tímto směrem i nadále, ale bude se více zaměřovat jak na efektivitu tréninku a provozu modelů, tak i na faktickou správnost podávaných informací a některé „jemnější“ kvality interakce.

Bude potřeba také vyřešit problém s takzvanou vysvětlitelností AI. Tedy zajistit, aby bylo možné dosledovat mechanismy rozhodování AI a řídit je. S touto problematikou se samozřejmě silně pojí také ochrana osobních údajů.

Tip: O tématu NLP jsme si povídali nedávno s Tomášem Brychcínem ze SentiSquare

PromethistAI Personas
Autor: PromethistAI

Hledáte v současné době investora?

V současnosti jsme v pokročilé fázi jednání s konkrétním investičním fondem. Po dokončení jeho vstupu se začneme chystat na větší investiční kolo v zahraničí.

Co vás motivuje jako zakladatele a co je pro vás nejdůležitější ve vaší práci?

Věcí, které mě v Promethistu motivují, je spousta. Především je to fakt, že pracujeme na něčem, co má smysl, a už teď vidíme, jak pozitivně uživatelé na naše persony reagují. Máme to štěstí, že děláme věci, po kterých existuje obrovská latentní poptávka, takže je jednoduché vidět dopad našeho řešení. Ze začátku na nás všichni koukali trochu jako na blázny, když jsme říkali, že tvoříme digitální persony, které pomáhají lidem, ale dnes už i korporáty vidí, že tohle je ta cesta. To je skvělým signálem a motivací pro celý náš tým. A nadšení týmu je dalším důvodem, proč mě práce baví. Má to tu skvělý náboj nejen proto, že sdílíme hodnoty a vizi, ale i díky tomu, že se od sebe napříč obory stále něco učíme.

Číst dále

AI Crunch

Online magazín AI Crunch přináší informace ze světa umělé inteligence. Sleduj nové trendy a nadějné startupy využívající potenciál AI. Obsah pro tebe chroustáme do čtivé podoby.

©2024 AI Crunch