Home Zprávy Adopce AI předpokládá růst evropské ekonomiky o 600 miliard eur, říká nová studie AWS

Adopce AI předpokládá růst evropské ekonomiky o 600 miliard eur, říká nová studie AWS

by Redakce
Nová studie AWS

Třetina evropských podniků přijala AI, což od loňského roku představuje nárůst o 32 %. Pokud bude udržen, mohl by mohl do roku 2030 přispět dalšími 600 miliardami eur k hrubé přidané hodnotě (GVA¹) evropského hospodářství. Podle nezávislé zprávy Odemčení evropského potenciálu AI v digitálním desetiletí se jedná o částku rovnající se hodnotě, kterou přináší například celý evropský stavební průmysl. Zpráva, kterou zpracovala společnost Strand Partners a zadala Amazon Web Services (AWS)², odhaduje i celkový ekonomický dopad v regionu při tak skokovém přijetí technologií. Oproti odhadům z loňského roku čítajícím 2,8 billionů eur, by Evropa do roku 2030 nabyla 3,4 billionů eur.

Avšak zpráva naznačuje, že pro odemčení plného potenciálu AI musí země po celé Evropě řešit tři kritické problémy: vytvoření prostředí podporujícího inovace, řešení evropského nedostatku digitálních dovedností a zajištění přístupu podniků všech velikostí k nejnovějším technologiím.

„Evropa se nachází na prahu bezprecedentních příležitostí pro rozvoj ekonomiky a řešení klíčových sociálních výzev prostřednictvím umělé inteligence,“ říká Tibor Kolejak, Head of Enterprise pro Českou republiku a Slovensko v Amazon Web Services. „Stejně tak vidíme v České republice rostoucí chuť po inovacích a aplikaci AI technologií pro podporu růstu a efektivity firem. Přední české společnosti jako Attacama a další, již před několika lety začaly využívat potenciál AI k lepším výsledkům práce s daty. Věříme, že hluboké porozumění umělé inteligenci a využívání inovativních řešení s velkými jazykovými modely (LLM) poskytne českým podnikům v blízké budoucnosti značnou konkurenční výhodu. AWS je připraven podpořit tuto transformaci a pomoci našim zákazníkům plně využít potenciál AI pro jejich rozvoj.“

Odemčení síly AI pro všechny

Pozitivní ekonomický dopad AI na evropské podniky je zřejmý, tři čtvrtiny firem, které používají AI, hlásí jako výsledek zvýšené příjmy a produktivitu. ³ Nicméně, používání AI a dalších digitálních technologií je v současnosti nakloněno spíše větším společnostem (51 % oproti 31 % malých a středních podniků (MSP)). MSP uvádějí významné překážky v přijetí AI včetně nalezení odborníků, regulatorních obav a nákladů na implementaci.

„Evropa stojí na prahu bezprecedentní příležitosti,“ řekla Tanuja Randery, generální ředitelka AWS pro Evropu, Střední východ a Afriku (EMEA). „Podniky rozpoznávají výhody AI pro jejich růst a produktivitu. MSP tvoří více než polovinu HDP Evropy, a řešení výzev, které brání jejich digitální cestě, je nezbytné. Pro dosažení plného potenciálu AI je žádoucí, aby Evropa poskytla podporu digitálních dovedností a regulatorní jistotu, jež podpoří ambice podniků všech velikostí a struktur.”

Nizozemská společnost Growy, jeden ze scale-up zákazníků AWS, využívá AI k růstu svého podnikání a k pěstování plodin. Agrotech podnik využívá internet věcí (IoT) s AI k provozu a monitorování svých plně automatizovaných a robotizovaných farem, což je pouze jeden příklad toho, jak může AI vytvořit udržitelnější budoucnost. „Výhody jsou příliš významné, aby byly ignorovány,“ vysvětlil Jochem Meuwese z Growy. „S AI postavil Growy plně automatizované vertikální farmy, které zvyšují výnosy plodin, chrání kvalitu půdy a řeší problémy s nedostatkem potravin.”

Nejistota regulace a nedostatek dovedností brzdí investice

Nedostatek digitálních dovedností je nejčastěji citovanou výzvou. Šedesát jedna procent evropských podniků uvedlo, že nedostatek digitálních dovedností má dopad na výkonnost jejich podnikání, zatímco více než čtvrtina (26 %) uvedla, že právě to zabránilo jejich adopci AI. Cílem Evropské komise je do roku 2030⁴ zaměstnat alespoň 20 milionů lidí jako odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vzhledem k tomu, že jí k naplnění tohoto plánu v současnosti chybí celých 8 milionů, je řešení nedostatku digitálních dovedností klíčové pro demokratizaci technologie AI v celé Evropě.

Nejistota regulace spolu s trvalým nedostatkem digitálních dovedností v Evropě brání podnikům využívat technologii naplno, přestože má potenciál pozitivního sociálního a ekonomického dopadu. Zpráva zdůrazňuje, že 21 % evropských podniků identifikuje shodu s předpisy a právní nejistoty jako významnou překážku pro jejich adopci digitálních technologií. To stoupá na 45 % u podniků, které již používají více technologií AI. Ti, kteří uvádějí takové obavy, plánují investovat o 48 % méně do technologií v příštích třech letech ve srovnání s těmi, které takové bariéry nemají. Řešení dovednostních a regulačních bariér, kterým čelí podniky, bude klíčové pro umožnění inovace AI v Evropě.

AWS od roku 2017 vyškolilo v EU více než 900 000 lidí v oblasti dovedností cloud computingu. Tato čísla zahrnují bezplatná i placená školení. AWS investuje stovky milionů dolarů do poskytování bezplatného školení v oblasti dovedností cloud computingu a v rámci svého závazku vyškolit 29 milionů lidí do roku 2025 již vyškolilo více než 21 milionů.

Demokratizace technologie pro pozitivní změnu

Přes obavy týkající se dovedností a regulace ve firmách věří polovina Evropanů, že AI vytvoří více příležitostí než rizik s ohledem na zabezpečení a budoucnost práce. Dále 65 % Evropanů očekává, že AI transformuje zdravotní péči a vzdělávání v příštích pěti letech, a více než polovina (52 %) věří, že AI bude důležitá při řešení hlavních společenských výzev, jako je změna klimatu a kontrola šíření nemocí.

„S rostoucím přijetím AI Evropané rozpoznávají její potenciál zlepšit jejich každodenní životy. Existuje stále silnější přesvědčení o schopnosti AI přinést pozitivní změny a řešit společenské výzvy v sektorech jako zdravotnictví a vzdělávání,“ řekla Sasha Rubel, vedoucí AI a strojového učení, veřejná politika EMEA, AWS.

Cloudová technologie tvoří základ pro adopci digitálních a AI technologií. Více než polovina (53 %) evropských podniků uvádí, že cloud computing se od roku 2022 stal pro jejich podnikání důležitější, zatímco 80 % uvádí, že je v současné době zásadní nebo důležitý. Pokud se tento zájem udrží, EU by mohla dosáhnout svého cíle a 75 % podniků by do roku 2030 využívalo cloudovou technologii. To je klíčový milník v podpoře všech podniků – využívat výhody produktivity a ziskovosti, které současní uživatelé AI již mají. AWS investuje do ekonomické a digitální budoucnosti Evropy od roku 2007, investuje miliardy do cloudové a edge infrastruktury, tvorby pracovních míst a vývoje produktů.

Využití AI v podnikání - AI startupy

Číst dále

AI Crunch

Online magazín AI Crunch přináší informace ze světa umělé inteligence. Sleduj nové trendy a nadějné startupy využívající potenciál AI. Obsah pro tebe chroustáme do čtivé podoby.

©2024 AI Crunch